Malokarpatská vinohradnícka oblasť

 

Historicky najstaršia oblasť pestovania viniča sa rozprestiera v juhozápadnej časti Slovenska. Vinice ležia na slnkom prehriatych južných, juhovýchodných a juhozápadných svahoch Mlaých Karpát. Južné a západné vinohradnícke trate tejto oblasti sú lokalizované na vyvýšených rovinách alebo na miernych pahorkoch pod Malými Karpatmi.

Pôda pod vinohradmi je stredne skeletovitá, hlinito-piesočnatá a na svahoch kamenistá, na okrajoch nachádzame sprašové alebo naviate piesky. Slabo zadržuje vodu a veľmi dobre absorbuje slnečnú energiu. Geologický podklad tvoria hlbinné magmatity, pararuly, ale aj biotické granity a granodiority. Vinohradnícke plochy sa rozprestierajú v nadmoreskej výške od 100 do 260 m. Malokarpatská vinohradnícka oblasť patrí do kontinentálneho klimatického pásma a počas celého roka má rovnomerné atmosférické zrážky, ktoré priemerne dosahujú 670 mm.

Oblasť je veterná, s prevažujúcim severozápadným prúdením vzduchu s priemernou teplotou vzduchu vo vegetačnom období 17,5 °C., priemernou ročnou dĺžkou slnečného svitu 2 100 hodín a sumou aktívnych teplôt počas vegetácie viac ako 3 000 °C. Teplotný rozdiel medzi dňom a nocou v období dozrievania hrozna je v tejto oblasti približne 15 °C, čo zabezpečuje zachovanie vyššieho obsahu kyselín v mušte.