Ochrana osobných údajov a cookies

Všeobecné ustanovenia

Naša spoločnosť Matthias Winery, s.r.o. (ďalej len obchod) plne rešpektuje Vaše súkromie. V záujme poskytnutia plnohodnotných služieb potrebujeme vedieť niektoré vaše osobné dáta. V tomto dokumente sa dozviete, na čo dáta využívame a ako ich chránime pred zneužitím. Niektoré údaje poskytnuté pri využívaní služieb obchodu majú povahu osobných údajov v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Spoločnosť Matthias Winery, s.r.o. sa týmto zákonom v plnej miere riadi.

 

Údaje, ktoré zadávate pri objednávke

Ako zákazník uvádzate pri vašej objednávke v obchode nasledujúce údaje:

 1. Ak ste fyzická osoba
 • Meno a priezvisko
 • Poštovú adresu
 • Kontaktné informácie (telefónne číslo, email)

Tieto informácie sú nevyhnutné pre vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používame ich k realizácii a zaúčtovaniu Vašej platby za nakúpený tovar, ku komunikácii s Vami a predovšetkým za účelom správnej dodávky tovaru.

 1. Ak nakupujete tovar ako právnická osoba je potrebné uviesť nasledujúce údaje o firme
 • Obchodné meno
 • Meno a priezvisko kontaktnej osoby
 • Poštovú adresu
 • Kontaktné informácie (telefónne číslo, email)
 • IČO
 • DIČ alebo IČ DPH

Tieto údaje nám umožnia vykonať potrebné účtovné operácie a vyhotoviť daňový doklad vyžadovaný oboma stranami.

 

Údaje, ktoré zadávate pri platbe

Pri vykonaní platby s prevodom na účet neprichádza obchod a ani jeho prevádzkovateľ do kontaktu s údajmi o Vašich kreditných kartách, účtoch, a autorizačných údajov do systému Internet bankingu Vašej banky. Všetky tieto údaje sú vymieňané výlučne medzi Vami a Vašou bankou.

 

Poskytovanie Vašich osobných údajov iným spoločnostiam

Prevádzkovateľ obchodu nepredáva, neprenajíma ani inak neposkytuje Vaše dáta žiadnej tretej strane.

Prevádzkovateľ obchodu poskytuje Vaše dáta dopravnej spoločnosti (DPD – Direct Parcel Distribution SK s.r.o.), ktorá realizuje prepravu tovaru k zákazníkom.

Rozsah osobných údajov, ktorý je tejto spoločnosti poskytovaný:

– meno a priezvisko

– adresa na doručenie

– telefónne číslo

– e-mailová adresa

Prevádzkovateľ obchodu poskytuje tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie súvisiace údaje, avšak táto štatistika neobsahuje žiadnu informáciu, ktorá by umožnila identifikovať jednotlivých zákazníkov.

Údaje o nákupoch sú ukladané v bezpečnej databáze a nie sú poskytované tretím stranám.

 

Pre informácie ohľadne využívania súborov Cookies prosím kliknite SEM.

 

Záverečné ustanovenia

Matthias Winery, s.r.o. ako prevádzkovateľ obchodu si váži Vašu dôveru a chráni Vaše súkromné dáta pred zneužitím.

Informácie zhromažďujeme preto, aby sme skvalitnili naše služby. Neposkytujeme ich tretím stranám.

Pri odoslaní objednávky súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch. Pravidlá zaobchádzania s týmito údajmi sú popísané v tomto dokumente.